Dbanie o należyty stan techniczny samochodu to obowiązek każdego kierowcy. To właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za swój pojazd i powstałe w nim usterki. Kondycja auta weryfikowana jest podczas corocznego przeglądu technicznego.

Czym jest badanie techniczne?

Jest ono coroczną kontrolą samochodu, przeprowadzaną przez uprawnionego diagnostę w stacji kontroli pojazdów. W jej czasie sprawdzane jest działanie najważniejszych podzespołów samochodu, ze szczególnym naciskiem na zawieszenie i układ hamulcowy, ale także stan blacharki, opon czy też oświetlenia. Wedle aktualnych wytycznych badanie takie powinno trwać około 30 minut, a jego wyniki zapisywane są w systemie informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wykryte przez diagnostę usterki dzielą się na stwarzające zagrożenie, istotnie i drobne. Pierwsze dwie z nich zawsze powodują negatywny wynik badania i skierowanie samochodu do naprawy. Drobne niedomagania to przede wszystkim niski poziom płynów eksploatacyjny czy nieznaczne uszkodzenia tylnego oświetlenia. One nie wpływają na wynik badania, ale kierowca musi zostać o nich poinformowany i powinien je usunąć najszybciej jak to możliwe.

chevy

Czym są stacje kontroli pojazdów?

Są to punkty zajmujące się kontrolą stanu technicznego samochodów, a także prawidłowością przeprowadzonych w nich modyfikacji i zmian konstrukcyjnych. Stacja kontroli pojazdów to nie tylko miejsce, gdzie możemy przeprowadzić obowiązkowy przegląd naszego auta, ale także zalegalizować zamontowaną instalację gazowa lub hak holowniczy czy też zmiany w konstrukcji samochodu, takie jak chociażby zmiana silnika na taki o innej pojemności skokowej bądź przeróbka pojazdu osobowo-dostawczego na w pełni osobowy. Obowiązkowe wyposażenie każdego obiektu tego typu to między innymi analizator spalin, tzw. „trzepaki” czyli urządzenia do kontroli stanu zawieszenia oraz rolki, na których odbywa się badanie układu hamulcowego.

człowiek

Rosnąca w ogromnym tempie ilość samochodów na naszych drogach sprawia, że zwiększa się także liczba stacji kontroli pojazdów. Są one miejscem, który każdy kierowca musi odwiedzić minimum raz w roku, więc należy spodziewać się, iż tendencja ta zostanie utrzymana.